Kontakt

Międzyszkolny Klub Sportowy „KUSY”

ul. Narutowicza 17
70-240 Szczecin

tel./fax: 91 4337231

e-mail: mos-kusy.szczecin@o2.pl

REGON: 812544875

NIP: 852-23-74-838

Wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Miasto Szczecin pod poz.45.

Konto Bankowe: 75 1240 3930 1111 0000 4228 8701 /wpłaty składek, opłat za udział w turniejach i obozach sportowych, wpłaty na działalność sportową sekcji /


Wyświetl większą mapę